Nabídka spolupráce v oblasti likvidace odpadů

Vážení obchodní přátelé,
firma EKOMEX, s. r. o. působí na odpadovém trhu v rámci ČR od roku 1995. Za tuto dobu jsme nasbírali spoustu poznatků a zkušeností, na jejichž základě Vám nabízíme komplexní služby v oblasti likvidace odpadů kategorií O a N (ostatních i nebezpečných).

 

Firma EKOMEX, s. r. o. vlastní nákladní vozidla s povolením k přepravě nebezpečných odpadů ADR. Dále vlastní schválený ekosklad a sběrné nádoby ke skladování a přepravě pevných i kapalných odpadů. Ostatní prostředky (cisterny, kontejnerová vozidla, kombi vozy, speciální techniku) a kapacity skládek, spaloven i ostatních potřebných zařízení máme smluvně zajištěny s našimi obchodními partnery.

 

Našimi klienty jsou podniky průmyslové výroby, chemické továrny, potravinářské koncerny, statní orgány i drobní soukromníci, pro které úspěšně za příznivé ceny zajišťujeme:

 • odběry vzorků a chemické analýzy odpadů akreditovanoulaboratoří, stanovení nebezpečnosti odpadů
 • pronájem, přistavení vhodných sběrných nádob, obalů na odpady
 • manipulaci s odpady a jejich nakládku
 • odvoz vozidly dle norem ADR pro přepravu nebezpečných nákladů
 • likvidace odpadů kategorie O a N
 • čištění nádrží, lapolů proškolenými pracovníky
 • likvidaci prošlého či jinak ke spotřebě nevhodného zboží, termická likvidace tajných dokumentů ( i za přítomnosti Celní a finanční stráže)
 • recyklaci využitelných částí odpadů
 • likvidaci a zneškodňování starých zátěží (nepovolené skládky, opuštěnéobjekty, apod.)
 • zpracování zákonem předepsaných tiskopisů pro přepravu nebezpečných odpadů a ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti odpadů, ekologie a životního prostředí

Veškeré nabízené služby zajišťujeme v souladu s novým Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.