Galerie

Nakládáme odpad

Svoz odpadu

Manipulace s odpady

Vykládka odpadů ve spalovně nebezpečných odpadů

Veškeré nabízené služby zajišťujeme v souladu s novým Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.